SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Kungälvs Volleybollklubb

Grundbultar och Policy

Nedan har vi tecknat ned några ledstjärnor som vi strävar efter i föreningen:

 • vi visar andra respekt
 •  

 • vi tar ansvar för varandra
 •  

 • vi tar vår verksamhet på allvar
 •  

 • det är viktigt att ha kul
 •  

 • alla ska kunna deltaga med behållning
 •  

 • vi ställer krav och sätter gränser
 •  

 • vi använder inte alkohol, tobak eller droger
 •  

 • vi tillämpar alltid Fair Play
 •  

 • idrott är motion och gemenskap
 •  

 • aldrig Elit på breddens bekostnad
 • Kungälv Volley för en trygg och säker verksamhet för barn

  Kungälvs volley ska vara en trygg och säker organisation för barn. Vi har nolltolerans mot alla former av diskriminering, kränkningar, våld, sexuella övergrepp och utnyttjande av barn och accepterar inget beteende som bryter mot policyn. Detta innebär att alla ledare och alla representanter har en skyldighet att ha läst policyn och dela den grundsyn och följa de skyldigheter som Kungälvs volley följer.

  Kungälv volley följer Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp och trakasserier. Se hemsida:


  http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/dokumentbank/policies/policy-mot-sexuella-overgrepp-inom-idrotten.pdf?w=900&h=900  Kungälv Volleys policy mot sexuella övergrepp

  Definitioner av övergrepp mot barn

   

  Sexuella övergrepp: Innefattar alla former av sexuella handlingar som påtvingas ett barn av en annan person. Sexuellt övergrepp innebär att den andra personen utnyttjar barnets beroendeställning, att handlingen utgår från den andra personens behov, att handlingen kränker barnets integritet, att handlingen sker mot barnets vilja eller är en handling som barnet inte kan förstå, inte är moget för eller inte kan ge informerat samtycke till.

   

  Sexuellt utnyttjande: Faktiska eller försök till missbruk av ett barns utsatta position för sexuella ändamål utifrån maktposition eller förtroende. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, att lova barnet monetär, social eller politisk vinning genom sexuellt utnyttjande.

   

  Sexuella övergrepp på internet: Innefattar alla former av sexuella övergrepp, fysiska och icke-fysiska, som påtvingas ett barn av en annan person på internet.

   

  (definitionerna är hämtade från Barnmisshandelskommitténs definitioner av barnmisshandel från 2001).

   

  Exempel på sexuella övergrepp:

  ·         Att någon tar på ens kropp med händerna, munnen eller könet på ett obehagligt sätt eller så att man blir rädd.

  ·         Att någon pratar med en eller tittar på en på ett sexuellt sätt som man upplever som obehagligt.

  ·         Att tvingas se på när någon gör något sexuellt, till exempel visar sitt kön.

  ·         Att någon gör något sexuellt mot en när man inte kan uttrycka sin vilja eller kan skydda sig. Till exempel för att man sover, är sjuk, är onykter, drogpåverkad, eller har någon funktionsvariation.

  ·         Att någon utnyttjar att han eller hon har ett överläge och får en att känna att man måste ställa upp på sex.

  ·         Att bli fotograferad eller filmad med eller utan kläder i ett sexuellt syfte om det är emot ens vilja eller om man är under 15 år.

  ·         En vuxen som tittar på utan att ingripa när nå­gon utsätts gör sig i många fall också skyldig till övergrepp.

   

  Alla ledare och representanter inom Kungälv Volley ska sträva efter att:

   ·         planera och organisera sin verksamhet på ett sådant sätt att det minimerar risken att barn blir utsatta för övergrepp, utnyttjade, skadade eller på annat sätt kränka deras rättigheter.

  ·         stärka barn och deras familjer/vårdnadshavare och tala med dem om vilka rättigheter de har, vad som är acceptabelt och oacceptabelt.

   

  Vårt löfte och ansvar

  Alla ledare och representanter inom Kungälv Volley lovar att:

  ·         göra allt för att skydda barn från skada, diskriminering, kränkningar, alla former av fysiskt och psykiskt våld, sexuella övergrepp eller utnyttjande.

  ·         behandla barn som individer och med respekt – oavsett barnets eller föräldern/förmyndares hudfärg, kön, könsidentitet, könsuttryck, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt, etniskt eller socialt ursprung, egendom, funktionsvariation, sexuell läggning, civilstånd eller annan status.

  ·         aldrig utsätta barn för situationer som de inte kan förstå, inte är moget för och inte kan ge sitt samtycke till.

  ·         agera respektfullt i relationer med barn genom att undvika att prata, beröra eller komma med förslag som kan uppfattas som olämpliga eller stötande.

  ·         inte inleda relationer med barn som på något sätt kan anses vara utnyttjande eller ofredande.

  ·         aldrig agera med avsikt att skuldbelägga, förnedra, nedvärdera eller vanära barn eller på annat sätt utsätta barnet för känslomässiga övergrepp.

  ·         alltid behandla barn rättvist och aldrig diskriminera, eller gynna särskilda barn till nackdel för andra.

  ·         aldrig ha överseende med eller delta i barns beteende som är illegalt, farligt eller felaktigt.

  ·         aldrig sova i samma säng eller rum som med de barn vi möter i vår verksamhet, om det inte är nödvändigt för barnets säkerhet och i förväg överenskommet med överordnade eller oberoende tredje part. Detta görs skriftligt, motiveras och anmäls till ansvarig regional kontaktperson som meddelar vidare till central kontaktperson.  

  ·         endast hjälpa barn med intima och privata åtagande om de inte kan göra dessa själva, som till exempel gå på toaletten och klä på sig.

  ·         i direkt kontakt med barn, försäkra sig om att det alltid finns minst en annan vuxen kollega/representant som ser eller hör. Vi ska inte arbeta ensamma med barn om inte arbetsuppgiften kräver det (inklusive i transportmedel) och det är i förväg överenskommet med ansvarig chef eller Riksstyrelsens kontaktperson för att det är för barnets säkerhet.

   

  Alla ledare och representanter för Kungälv Volley är skyldiga att:

   ·         agera i enlighet med Kungälv Volleys policy.  

  ·         omedelbart rapportera misstankar om att ett barn blivit utsatt för någon form av diskriminering, skada, kränkning, fysiskt eller psykiskt våld, sexuellt övergrepp eller utnyttjande.

  ·         känna till var de ska vända sig vid misstankar om övergrepp och försäkra sig om att misstankarna utreds.

   

  Rapportering

  Vid misstanke om att ett barn far illa ska detta skyndsamt anmälas till socialtjänsten. Ingen ska behöva göra detta ensam utan klubbens ordförandes stöd.

   

  Ta oron på allvar och agera

  Om du misstänker eller vet att ett barn far illa bör du ta kontakt med socialtjänsten, som varje dag arbetar med att hjälpa utsatta barn. Socialtjänstlagen säger att personer som i sitt yrke träffar barn, exempelvis lärare och vårdpersonal, är skyldiga att göra en orosanmälan till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Privatpersoner, som tränare, föräldrar eller andra ideellt aktiva inom idrotten, har inte den skyldigheten. Men, alla vuxna bör känna ansvar för barn i sin närhet.

  Det räcker att du fått se eller höra något som tyder på att ett barn far illa, för att du ska göra en orosanmälan. Du behöver alltså inte säkert veta att barnet far illa. Då social­tjänsten tagit emot en anmälan är deras uppdrag att utreda barnets situation och vilka insatser som behövs för att hjälpa barnet.

   

   

  Hur går en orosanmälan till?

  Att anmäla sin oro är en medmänsklig handling för att ett barn ska få det bättre. Men många upplever det som obehagligt att göra en anmälan. Man kanske inte riktigt litar på sin känsla, eller känner olust inför att själv behöva stå till svars för den oro man för­medlat. Det är inget konstigt att känna så. Om du är tveksam till att göra en anmälan kan du ringa socialtjänsten för att be om råd utan att nämna barnets namn. Om du berättar vad barnet heter är däremot personalen på socialtjänsten skyldiga att göra en anmälan.

   

  Vid misstanke om brott mot barn

  Vid misstanke om allvarligt brott begåtts mot ett barn, skall polisen alltid kontaktas. Misstanke om sexuellt övergrepp är ett exempel på en sådan situation.

  En polisanmälan utesluter inte anmälan till socialtjänsten. För att tillgodose ett barns behov av stöd och skydd ska en anmälan till polisen alltid följas av en anmälan till socialtjänsten.

   
  Våra sponsorer