Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Kungälvs Volleybollklubb

Hej alla medlemmar och volleybollvänner!
2020-09-23 21:51

Jag vill tacka för förtroendet att som ny ordförande få vara med och bidra i styrelsen för vår fantastiska klubb. Den 9:e september tog jag över som ordförande efter Per Ramnemark, och jag ser mycket fram emot att, genom styrelsen, få vara en del av det stora engagemang som såväl styrelse, tränare, medlemmar och spelare bidrar med dagligen.


Vi i klubben vill också passa på att ännu en gång tacka Per för hans stora engagemang under sin tid i klubbens styrelse.


Vi ses i träningshallen!


//Alexandra Vaske Boustedt

Kallelse extra årsmöte för val av ordförande 9 September 18,30 i Älvsparken
2020-07-26 20:20
Som beslutades på ordinarie årsmötet i Maj så kallar vi till ett extra årsmöte 9 sept 18,30 för val av ordförande. Då vi inte vet hur reglerna för sammankomster ser ut i September så tar vi även detta mötet utomhus i Älvsparken.

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Närvarolista / rösträtt
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
7. Valberedningens förslag till ny ordförande
8. Val av ny ordförande
9. Mötets avslutande

Med Vänliga hälsningar

StyrelsenKallelse Kungälv Volleybollklubb årsmöte 27:e Maj 18,30 i Älvsparken
2020-04-28 13:13
Kallelse Kungälv Volleybollklubb årsmöte 27:e Maj 18,30 i Älvsparken.
 
I år blir det lite annorlunda årsmöte pga mötesrestriktionerna som ett resultat av Corona. Tanken är att vi har årsmötet utomhus i Älvsparken vid beachplanen (parken mellan Skarpenord och Göteborgskex). Ytan där är stor så om alla tar med sig något att sitta på och att vi alla försöker hålla avstånd så borde vi kunna uppfylla kravet på säkerhetsavstånd. Tyvärr blir det ingen turnering men ifall vädret är bra så kan dom som vill spela på beachplanen efter mötet. Ifall vädret är dåligt så får vi se om vi kan hitta en annan lösning men det kan bli med kort framförhållning. Det kommer även gå ut en kallelse via Sportadmin så det vore bra ifall alla kan svara på den så vi vet hur många som kommer och om vi blir över 50 personer.

Anledningen till att styrelsen beslutat att ändå välja att ha årsmötet nu i maj, fast i andra former, är att vi behöver uppdatera våra stadgar och dessa behöver godkännas av årsmötet.

Hoppas många av Er har möjlighet att komma.

Tid: onsdagen 27:e Maj 18,30
Plats: Älvsparken (mellan Skapenord & Göteborgskex)

Dagordning för årsmötet 27/5 2020
1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av ordförande respektive sekreterare för mötet
5. Närvarolista / rösträtt
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
7. Verksamhetsberättelse
8. Ekonomisk redogörelse
9. Revisorernas berättelse
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av ordförande på ett år
Val av tre styrelseledamöter på två år
Val av 2-4 suppleanter på ett år
Val av 2 revisorer på ett år
Val av 3 personer till valberedning inför nästa årsmöte
12. Fastställande av medlemsavgifter för 2020-2021
13. Revidering av föreningens stadgar (förslag bifogas via separat mail till medlemmar)
14. Avtackningar och utmärkelser
15. Mötets avslutande

Med vänliga hälsningar

 Styrelsen
Information från Kungälv Volley angående corona-viruset
2020-03-12 17:57

Med anledning av spridningen av Covid-19, även kallad Corona, vill Kungälv Volley förtydliga och uppmana till att följa de rekommendationer som givits av myndigheter för att minimera smittospridningen. 

Vi fortsätter bedriva vår verksamhet som vanligt fram tills att rekommendationer om annat kommer, men för att det ska bli en trygg miljö för de som är friska vill vi gå ut med följande uppmaning:

  • Om du har sjukdomssymptom så stanna hemma från träning, cup/match och andra sammankomster som lagsamlingar.
  • Märk upp vattenflaskor tydligt med namn så att ni inte tar fel. Självklart delar vi inte vattenflaska med varandra, har man glömt får man gå ut och dricka på toaletten.
  • Var extra noggrann med handhygien och tvätta händerna ofta och ordentligt. Använd gärna handsprit.
  • Undvik onödig kroppskontakt så som handskakningar och peta inte heller dig själv i ansiktet. 

Kungälv Volley bevakar utvecklingen och om det blir förändringar kommer vi att gå ut med ny information här på hemsidan. 

//Styrelsen

Nyheter från våra lag
Fyrmanna Level 1-3 KidsVolley , 18/10 20:03 
Dam, 18/10 20:02 
Junior Herr, 18/10 20:00 
Junior Dam, 18/10 19:58 
Fyrmanna Level 4-6, 18/10 19:45 
3-KUNGASLAGET, 20/09 12:07 
 
Våra sponsorer
Support via Svenska spel