Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Kungälvs Volleybollklubb

Kallelse extra årsmöte för val av ordförande 9 September 18,30 i Älvsparken
2020-07-26 20:20
Som beslutades på ordinarie årsmötet i Maj så kallar vi till ett extra årsmöte 9 sept 18,30 för val av ordförande. Då vi inte vet hur reglerna för sammankomster ser ut i September så tar vi även detta mötet utomhus i Älvsparken.

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Närvarolista / rösträtt
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
7. Valberedningens förslag till ny ordförande
8. Val av ny ordförande
9. Mötets avslutande

Med Vänliga hälsningar

Styrelsen
Nyhetsarkiv
Newbody försäljning2020-09-16 16:42
Kungälv hos BASE sport2019-03-06 19:03
Newbody - Slutspurt!2018-10-09 07:37
Kungälv City appen2018-09-26 09:00
Seriepremiär Damer2018-09-23 21:15
Träningstider 2018/192018-08-23 17:52
Årsberättelse2018-07-10 11:18
 
Våra sponsorer
Support via Svenska spel